Άνεργος ένας στους δύο  κατοίκους της Νάουσας 

 

Στη Νάουσα ένας στους δύο κατοίκους είναι άνεργος, σημειώνει ο κ. Ουσουλτζόλου, προσθέτοντας πως παρ’ όλα αυτά, θεωρήθηκε “προνομιούχα” περιοχή και οι επενδύσεις στο νομό χρηματοδοτούνται κατά 10% περίπου λιγότερο από ό,τι σε γειτονικούς νομούς.

ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ

Βασική προϋπόθεση για την αναστροφή της υπάρχουσας κατάστασης είναι, σύμφωνα με τον κ. Ουσουλτζογλου, η ολοκλήρωση έργων υποδομής (όπως η Εγνατία οδός, ο προαστιακός σιδηρόδρομος και η μετατροπή του στρατιωτικού αεροδρομίου της Αλεξάνδρειας σε εμπορευματικό αεροδρόμιο), η προώθηση των καινοτομιών και της έρευνας στον πρωτογενή τομέα και η συνολική αξιοποίηση φυσικών πόρων, ιστορικής, πολιτιστικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς σε συνεργασία με τους όμορους νομούς.

Ποια εικόνα παρουσιάζει η επιχειρηματικότητα του νομού Ημαθίας;

Στασιμότητα, στα ήδη διαμορφωμένα χαμηλά, ομολογουμένως, επίπεδα σε σύγκριση με τις προσδοκίες και το παρελθόν, είναι η φράση με την οποία, δυστυχώς, θα χαρακτήριζε κάποιος την εικόνα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του νομού Ημαθίας σήμερα. Μια εικόνα η οποία δεν διαφέρει και πολύ από νομό σε νομό σε ολόκληρη τη Μακεδονία.

Πού οφείλεται η αποβιομηχάνιση της περιοχής;

Η αποβιομηχάνιση που βιώνει η περιοχή κατά την τελευταία δεκαετία είναι πρωτοφανής, αν και εν μέρει αναμενόμενη, και έχει οδηγήσει σε υψηλή ανεργία και οικονομική δυσπραγία. Τα αίτιά της συνοψίζονται στην κλαδική επιχειρηματική διάρθρωση της περιοχής, στον αυξανόμενο ανταγωνισμό από τρίτες χώρες και στην έλλειψη ικανής στρατηγικής οικονομικής ανάπτυξης της περιφέρειας.

Τι πρέπει να γίνει για να αναστραφεί αυτή η πορεία;

Το σύνολο των θεσμικών και παραγωγικών τοπικών φορέων, κατανοώντας το πρόβλημα που υπάρχει, καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για τη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας. Δεν είναι ικανή όμως η άσκηση πολιτικής οικονομικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο, να οδηγήσει σε θεαματικά αποτελέσματα, ικανά να ανατρέψουν την υπάρχουσα κατάσταση. Η προσέγγιση του θέματος θα πρέπει να είναι ευρύτερη, ώστε να υιοθετηθεί και να εφαρμοστεί συνολική στρατηγική οικονομικής ανάπτυξης για την περιοχή της Μακεδονίας. Στρατηγική, η οποία θα πρέπει να βασίζεται στο πολυκεντρικό μοντέλο ανάπτυξης, όπως αυτό περιγράφεται στο σχέδιο ανάπτυξης του ευρωπαϊκού κοινοτικού χώρου και στις θέσεις του ΤΕΕ. Στρατηγική, η οποία θα προσδιορίζει αρμοδιότητες και ρόλους στην περιφέρεια, θα υποστηρίζει την υποδοχή συμπληρωματικών αστικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στα υφιστάμενα περιφερειακά αστικά κέντρα και θα αναγνωρίζει το μητροπολιτικό ρόλο της μητρόπολης – Θεσσαλονίκης. Η υλοποίηση του Δ’ ΚΠΣ, με την περιφερειακή του διάσταση πιστεύουμε και ευελπιστούμε ότι θα δώσει ιδιαίτερη σημασία στην πολυκεντρική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας και θα διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας.

Ποια κίνητρα θεωρείτε απαραίτητα για την προσέλκυση-υλοποίηση νέων επενδύσεων στην περιοχή;

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος αποτελεί σημαντικό κίνητρο – εργαλείο για την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι δύο μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις για το 2007 αφορούν δύο ημαθιώτικες επιχειρήσεις μεταποίησης και διάθεσης αγροτικών προϊόντων (ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. με 14 εκατ. ευρώ και ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε. με 13,5 εκατ. ευρώ). Και όλα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη το δεδομένο ότι η Ημαθία θεωρήθηκε “προνομιούχα” περιοχή και οι επενδύσεις στο νομό χρηματοδοτούνται κατά 10% περίπου λιγότερο από ότι σε γειτονικούς νομούς! Στην Ημαθία με το πέμπτο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας πανελληνίως (22%), συμπεριλαμβανομένης της Νάουσας, όπου ένας στους δύο κατοίκους είναι άνεργος!

Επιπλέον, η υλοποίηση βασικών έργων υποδομών θα δώσει νέα δυναμική στην περιοχή και θα αποτελέσει κίνητρο για την προσέλκυση επενδύσεων. Χαρακτηριστικά αναφέρω:

>> η ολοκλήρωση των μεταφορικών υποδομών (Εγνατία οδός, κάθετοι άξονες, σιδηροδρομικές συνδέσεις, προαστιακός σιδηρόδρομος)

>> η μετατροπή του στρατιωτικού αεροδρομίου της Αλεξάνδρειας σε εμπορευματικό αεροδρόμιο

η προώθηση των καινοτομιών και της έρευνας και ανάπτυξης με κατεύθυνση στον πρωτογενή τομέα

>> η συνολική αξιοποίηση φυσικών πόρων, ιστορικής, πολιτιστικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς σε συνεργασία με τους όμορους νομούς

>> η χωροθέτηση βιοτεχνικών – βιομηχανικών μονάδων

>> Πέραν των όποιων χρηματοδοτικών εργαλείων, που βεβαίως κρίνονται απαραίτητα, και των υποδομών, θεωρώ ότι και πάλι θα πρέπει να υιοθετηθεί μια συνολική προσέγγιση υποστήριξης της επιχειρηματικότητας.

Χαρακτηριστικά θα αναφέρω ότι, παρόλο που μιλάμε για σταθερά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, δε μπορούμε να μη λαμβάνουμε υπόψη τη μεγέθυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών έχει προσλάβει πλέον εκρηκτικές διαστάσεις, ξεπερνώντας το 14% ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2007. Και αυτό το επίπεδο δεν είναι διατηρήσιμο. Aντανακλά σημαντικό έλλειμμα ανταγωνιστικότητας, το οποίο είναι και το σημαντικότερο μεσοπρόθεσμο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, καθώς υπονομεύει άμεσα την οικονομική ανάπτυξη. Επιπλέον, η χρηματοδότησή του επιφέρει την αλματώδη άνοδο του εξωτερικού χρέους (έχει ήδη ξεπεράσει το 80% του ΑΕΠ, μακράν η χειρότερη επίδοση στην ευρωζώνη των 13). Πρακτικά, η χώρα χρεώνεται, δηλαδή πωλεί το μελλοντικό της κεφάλαιο, για να χρηματοδοτήσει μία κατανάλωση που ξεπερνά την παραγωγή της. Το πρόβλημα εντοπίζεται στον καταποντισμό του εμπορικού ισοζυγίου και δυστυχώς δεν φαίνεται να έχουμε κατανοήσει πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη να το αντιμετωπίσουμε.

Βασικότερο μέλημα της κεντρικής διοίκησης θα πρέπει να είναι η καταπολέμηση βασικών θεσμικών αγκυλώσεων (γραφειοκρατία, διαφθορά, φορολόγηση, φοροδιαφυγή, παραοικονομία), που αποτελούν μόνιμο τροχοπέδη στην καθημερινή επιχειρηματική δραστηριότητα για κάθε εν δυνάμει, έλληνα ή ξένο, επενδυτή.

Ποιοι είναι οι δυναμικοί τομείς ανάπτυξης στους οποίους θα μπορούσαν να γίνουν επενδύσεις στο νομό σας;

Με βασική προϋπόθεση την ολοκλήρωση των υποδομών (μεταφορικών και τηλεπικοινωνιακών) διαφαίνονται νέες επενδυτικές ευκαιρίες σε σημαντικούς επιχειρηματικούς κλάδους, όπως:

>> οι μεταφορές και το διαμετακομιστικό εμπόριο,

>> η ενέργεια, και κυρίως οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας,

>> οι κατασκευές,

>> ο τουρισμός,

>> οι υπηρεσίες,

>> οι καινοτομίες και

>> οι ποιοτικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Ποια τα πλεονεκτήματα της περιοχής που θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνητρο για να επενδύσει κάποιος στην περιοχή και ποιες οι βασικές αδυναμίες της;

Η ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας και ειδικότερα ο νομός Ημαθίας έχει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως η κομβική γεωγραφική θέση, ο φυσικός πλούτος, το ανθρώπινο δυναμικό και η πολιτισμική και ιστορική κληρονομιά. Η Μακεδονία αποτελεί σταυροδρόμι με προσανατολισμό στις μεγάλες αγορές. Πύλη εισόδου στην Ευρώπη και ταυτόχρονα χώρος στρατηγείο για επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτύξουν επιχειρηματικές δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής και των Παρευξείνιων χωρών. Η Ημαθία, στην καρδιά της Κεντρικής Μακεδονίας, σε εξαιρετική γεωγραφική και φυσική τοποθεσία, αποτελεί εν δυνάμει κέντρο έντονου επιχειρηματικού ενδιαφέροντος και επενδυτικών πρωτοβουλιών. Ο νομός κατέχει κομβική θέση τόσο σε ό,τι αφορά τη σιδηροδρομική σύνδεση, στο Πλατύ όπου τέμνονται οι βαλκανικοί σιδηροδρομικοί άξονες με τον σιδηρόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Αλεξανδρούπολης, όσο και την οδική σύνδεση, στο Κλειδί όπου τέμνονται η Εγνατία οδός με την εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Το Επιμελητήριο Ημαθίας, στο πλαίσιο διαμόρφωσης και σταθεροποίησης ευνοϊκού επιχειρηματικού κλίματος, συνεργάζεται στενά με όλους τους τοπικούς φορείς καθώς και με τα Επιμελητήρια της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, υιοθετεί συνολικές προτάσεις και πολιτικές, προτείνει μέτρα για την τόνωση της περιφερειακής οικονομίας και υλοποιεί δράσεις για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Η οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής όμως δεν μπορεί να βασιστεί μόνο σε γεωγραφικά πλεονεκτήματα ή στο φυσικό πλούτο, και ούτε βέβαια να στηριχθεί μόνο από τοπικές πολιτικές.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s