Αναπτυξιακός: οι αλλαγές, οι στόχοι, η κριτική

Αλλαγές που δίνουν ανάσα ρευστότητας στους επενδυτές και εξαλείφουν μεγάλο μέρος της γραφειοκρατικής διαδικασίας υπαγωγής στον επενδυτικό νόμο εισάγει το νομοσχέδιο που έθεσε σε διαβούλευση το υπουργείο Ανάπτυξης. Από τις βασικές ρυθμίσεις που προβλέπει το σχέδιο νόμου με τίτλο «Διαμόρφωση φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές ιδιωτικές επενδύσεις» είναι η προκαταβολή έως και του 100% της επιδότησης, με κάλυψη εγγυητικής επιστολής, καθώς και η δυνατότητα επιλογή του μίγματος ευεργετημάτων του αναπτυξιακού νόμου (φοροαπαλλαγές, επιδότηση κοκ.) για επενδύσεις κάτω των 50 εκατ. ευρώ.

Για την απλούστευση των διαδικασιών, το νομοσχέδιο προβλέπει: (α) την καθιέρωση του θεσμού τής αυτοβεβαίωσης (self-assessment), που επιτρέπει στους επενδυτές -με δική τους νομική ευθύνη- να βεβαιώσουν την τήρηση προϋποθέσεων για συγκεκριμένες άδειες, και (β) τον έλεγχο της υλοποίησης των επενδύσεων είτε από το νέο, αυτοτελές τμήμα επιθεώρησης του υπουργείου είτε από ανεξάρτητους πιστοποιημένους φορείς, όπως θα είναι οι συνεργαζόμενες τράπεζες, που θα εποπτεύονται σχετικά από το κράτος.

ΘΕΜΑ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
«Τελικός μας στόχος είναι η διαμόρφωση φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η απλούστευση και η επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών. Πρόκειται για θέμα ζωτικής σημασίας για εμάς, όπως -ήδη από τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης- έχει τονίσει ο πρωθυπουργός, κ. Αντώνης Σαμαράς» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, κ. Κωστής Χατζηδάκης, κατά την παρουσίαση του σχεδίου νόμου, στο οποίο διατηρούνται τα θετικά στοιχεία του προηγούμενου νομοθετικού πλαισίου και εισάγονται «νέα, καινοτόμα στοιχεία, που διαμορφώνουν ένα νέο επενδυτικό περιβάλλον, πιο φιλικό στις επενδύσεις και με περισσότερες επιλογές για τους επενδυτές», όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός. Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης κάλεσε τους εμπλεκόμενους φορείς και εκπροσώπους της αγοράς να καταθέσουν τις εισηγήσεις και τις παρατηρήσεις τους, «διότι μόνο μέσα από τη σύνθεση θα πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, στον ταχύτερο δυνατό χρόνο».
«Πρέπει σε λίγους μήνες να γίνουν όλα όσα δεν έγιναν επί δεκαετίες. Να αντιμετωπίσουμε τις στρεβλές αντιλήψεις του κρατισμού, που δημιούργησαν έναν σπάταλο και αναποτελεσματικό δημόσιο τομέα. Που καλλιέργησαν την αντίληψη ότι μπορούμε να έχουμε επενδύσεις χωρίς επενδυτές και ανάπτυξη χωρίς επιχειρηματικότητα. Τώρα πια, δεν υπάρχει εναλλακτική… Οφείλουμε άμεσα να κάνουμε τρία βήματα: πρώτον, να ανακτήσουμε την αξιοπιστία μας. Δεύτερον, να ενισχύσουμε τη ρευστότητα. Και, τρίτον, να προχωρήσουμε με ταχύτητα στις διαρθρωτικές αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος. Οι θυσίες των πολιτών δεν πρέπει να πάνε χαμένες», πρόσθεσε εμφατικά ο υπουργός Ανάπτυξης.

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙΡΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
01. Μία στάση. Η γενική γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων θα είναι η κεντρική αρχή για την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης των επενδύσεων προϋπολογισμού άνω των 2 εκατ. ευρώ.
02. Αυτοδήλωση. Για επενδύσεις που δεν σχετίζονται με κρίσιμους περιβαλλοντικούς, πολεοδομικούς και άλλους όρους, οι αιτήσεις και τα στοιχεία φακέλου θα θεωρείται ότι ισχύουν κατά τεκμήριο και θα εγκρίνονται με ευθύνη του επενδυτή. Σε περίπτωση παράβασης, θα υπάρχει άμεση ανάκληση της άδειας.
03. Ρευστότητα. Σήμερα, κατά την έγκριση μιας επένδυσης και την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής, καταβάλλεται μόνο το 50% της επιχορήγησης. Με τη νέα ρύθμιση, θα μπορεί να καταβάλλεται στον ίδιο χρόνο ολόκληρο το ποσό της επιχορήγησης, ενισχύοντας έτσι τη ρευστότητα στην αγορά.
04. Έλεγχος. Μετά την αξιολόγηση του φακέλου, που θα εξακολουθεί να γίνεται όπως και σήμερα, ο επενδυτής θα έχει να επιλέξει μεταξύ δύο εναλλακτικών διαδικασιών ελέγχου της προόδου υλοποίησης των επενδύσεων: είτε από το νέο, αυτοτελές Τμήμα Επιθεώρησης του υπουργείου είτε από ανεξάρτητους, πιστοποιημένους φορείς, όπως θα είναι οι συνεργαζόμενες τράπεζες, που θα εποπτεύονται από το κράτος. Με τον τρόπο αυτό, το υπουργείο αναμένει ότι θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης του ελέγχου.
05. Εταιρείες Ειδικού Σκοπού. Εισάγεται ένα νέο εργαλείο για την αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου, μέσω της ίδρυσης Εταιριών Ειδικού Σκοπού (SPVs). Σκοπός είναι ο συνολικός σχεδιασμός, η υπέρβαση διαφόρων εμποδίων και η ωρίμανση των σχετικών επενδύσεων. Η πρώτη εταιρεία ειδικού σκοπού αφορά το παραλιακό μέτωπο Φαλήρου-Σουνίου, στην Αττική.


Ρευστότητα: Θα προεισπράττεται έως και το 100% της επιχορήγησης

Το ποσό της επιχορήγησης που θα εκταμιεύεται στο αρχικό στάδιο θα είναι αντίστοιχο της εγγυητικής επιστολής που θα προσκομίζει ο επενδυτής. Εφόσον καταθέσει εγγυητική επιστολή στο 110% της επιχορήγησης, θα μπορεί να προεισπράξει όλο το ποσό. Όταν η επένδυση θα έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον κατά το ήμισυ, θα αποδεσμεύεται η κατατεθειμένη εγγυητική επιστολή.
Αν ο επενδυτής δεν έχει λάβει προκαταβολικά το σύνολο της επιχορήγησης, τότε θα λάβει την εξόφληση με την ολοκλήρωση της επένδυσης. Εναλλακτικά, όταν ολοκληρώσει το 50% της επένδυσης -και αφού αποδεσμεύσει την εγγυητική-, μπορεί να προσκομίσει νέα και να λάβει το υπολειπόμενο ποσό της αναλογούσας επιχορήγησης, προσαυξημένης κατά 10%.
Επίσης, το σχέδιο νόμου δίνει τη δυνατότητα στους επενδυτές να καλύψουν την ίδια συμμετοχή και με τα άμεσα ρευστοποιήσιμα πάγια στοιχεία της επιχείρησής τους, ενώ επιτρέπει την εμπροσθοβαρή χρήση των φοροαπαλλαγών, ώστε να δημιουργείται άμεσος αντίκτυπος στη ρευστότητα και στη βιωσιμότητα της επένδυσης. Ακόμη, οι επενδυτές που έχουν υπαχθεί από το 2007 και μετά στον επενδυτικό νόμο έχουν τη δυνατότητα να λάβουν παράταση ολοκλήρωσης των επενδυτικών τους σχεδίων για ένα έτος, λόγω οικονομικής κρίσης.
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα (κατόπιν αίτησης του επενδυτή) διενέργειας ενδιάμεσων και τελικών ελέγχων από πιστοποιημένους φορείς του ιδιωτικού τομέα, ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση περαίωση σωρευμένων ελέγχων και η εκταμίευση εκκρεμών δόσεων.


Self-assessment: Πιο απλές οι διαδικασίες αδειοδότησης

Μία από τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις για την εξάλειψη των περιττών εμποδίων και αντικινήτρων στην αδειοδότηση των μεγάλων επενδύσεων είναι η καθιέρωση του θεσμού τής «αυτοβεβαίωσης» (self-assessment). Συγκεκριμένα, ο ενδιαφερόμενος δηλώνει εγγράφως -και με δική του νομική ευθύνη- ότι συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις έκδοσης αδείας και υποβάλλει όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία δικαιολογητικά. Κατόπιν, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη ότι υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά και αυτό ισοδυναμεί με την αντίστοιχη άδεια/ έγκριση.
Στη συνέχεια, ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται στη γενική διεύθυνση Αδειοδοτήσεων. Εντός προκαθορισμένης προθεσμίας, η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει στον έλεγχο και είτε εκδίδει τη σχετική άδεια, σύμφωνα με την αίτηση και τα στοιχεία του φακέλου, είτε την απορρίπτει αιτιολογημένα.
Ειδικά για τις στρατηγικές επενδύσεις, το νομοσχέδιο εισάγει τον θεσμό των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων. Σε περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιμο (για την ταχύτερη ανάπτυξη μιας στρατηγικής επένδυσης), θα επιταχύνονται οι διαδικασίες έκδοσης προεδρικών διαταγμάτων για τον χωροταξικό προσδιορισμό, την επενδυτική ταυτότητα, τη χρήση γης, τη χωροθέτηση και την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας.


Το ενοποιημένο «στρατηγείο» επενδύσεων

Το νομοσχέδιο προβλέπει τη συνένωση δύο υφιστάμενων γενικών γραμματειών (Στρατηγικών Επενδύσεων και Ιδιωτικών Επενδύσεων & Ανάπτυξης), τριών γενικών διευθύνσεων και δύο αυτοτελών τμημάτων στη γενική γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, η οποία θα είναι αρμόδια για τον συντονισμό, την απλούστευση και την επιτάχυνση των αδειοδοτικών διαδικασιών.
Ειδικότερα, σε αυτό το «στρατηγείο» των επενδύσεων θα υπαχθούν:
01. η γενική διεύθυνση Αδειοδοτήσεων, που θα λειτουργεί σε στενή συνεργασία με την «Επενδύστε στην Ελλάδα ΑΕ» («Invest in Greece»). Η τελευταία θα λειτουργεί πλέον ως σημείο ενιαίας και μοναδικής επαφής για τους ιδιώτες επενδυτές των στρατηγικών επενδύσεων, οι οποίοι θα μιλούν με συγκεκριμένα στελέχη, τα οποία θα «τρέχουν» από την αρχή ώς το τέλος τις διαδικασίες και θα ενημερώνουν τον επενδυτή. Η «Επενδύστε στην Ελλάδα ΑΕ» θα προωθεί τον φάκελο εντός πέντε ημερών στις αρμόδιες υπηρεσίες και θα φροντίζει για την έκδοση των αδειών, αν έχουν παρέλθει 45 ημέρες και δεν έχει δοθεί απάντηση από την αρμόδια υπηρεσία.
02. Η γενική διεύθυνση Δημόσιων Στρατηγικών Επενδύσεων (ΓΔΔΣΕ), η οποία αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την υποστήριξη και την παρακολούθηση όλων των δημόσιων επενδύσεων στρατηγικής σημασίας.
03. Η γενική διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΔΙΕ), η οποία έχει την ευθύνη υποστήριξης και παρακολούθησης των ιδιωτικών επενδύσεων που υπάγονται στον αναπτυξιακό νόμο και στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Στη ΓΔΙΕ έχει ήδη συσταθεί ομάδα ελέγχου μικρών έργων, για τον έλεγχο και την απεμπλοκή 1.624 επενδυτικών σχεδίων που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο τού ν. 3299/2004.
04. Το αυτοτελές τμήμα Στρατηγικών Επενδύσεων (αποτελεί τη μετεξέλιξη του αυτοτελούς Γραφείου Ελληνικού), με αρμοδιότητα την έκδοση πολεοδομικών αδειών και την υποβολή προτάσεων για προεδρικά διατάγματα, σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), με στόχο την επιτάχυνση της επίλυσης πολεοδομικών ζητημάτων που συνήθως ευθύνονται για την καθυστέρηση υλοποίησης μεγάλων αναπτυξιακών έργων και στρατηγικών επενδύσεων.
05. Το αυτοτελές τμήμα Επιθεώρησης Ιδιωτικών Επενδύσεων, που θα λειτουργεί ως ανεξάρτητο ελεγκτικό τμήμα (audit department), εκτελώντας συστηματικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους στις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο, ώστε να διαπιστώνει ότι η διαδικασία αξιολόγησης και παρακολούθησής τους λειτουργεί αποτελεσματικά.


Υδατοδρόμια: Ξεκαθαρίζει το τοπίο

Ειδικό κεφάλαιο στο σχέδιο νόμου ορίζει όρους και προϋποθέσεις σχετικά με τα υδατοδρόμια, που είναι η αναγκαία υποδομή για τη δημιουργία γραμμών υδροπλάνων. Με το νομοσχέδιο βελτιώνονται οι διαδικασίες χορήγησης αδειών και αποσαφηνίζονται οι κανόνες για τη δημιουργία, τη λειτουργία και την εκμετάλλευσή τους. Επιπλέον, ορίζεται εντός του υπουργείου Ανάπτυξης μία και μόνη υπηρεσία ως αρμόδια για τον συντονισμό όλων των σχετικών με την αδειοδότηση αρχών, ενώ τίθεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης κάθε αίτησης.


Ανάβει «πράσινο φως» για τρία μεγάλα projects

Στον ίδιο νόμο περιλαμβάνονται οι υπουργικές αποφάσεις για την υπαγωγή τριών σημαντικών επενδύσεων στον 3299/2004, που αναμένεται να δημιουργήσουν περισσότερες από 800 νέες θέσεις εργασίας.
Συγκεκριμένα, οι υπουργικές αποφάσεις αφορούν την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004:
Της υπό σύσταση επιχείρησης «Kavala Float Glass AE», για την ίδρυση μονάδας κατασκευής υαλοπινάκων στη ΒΙΠΕ Καβάλας, συνολικού προϋπολογισμού 97,5 εκατ. ευρώ. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται σε 29,25 εκατ. ευρώ.
> Της επιχείρησης «Ανώνυμη Τουριστική Εταιρεία Ήλιος ΑΕ», για την ίδρυση συνεδριακού κέντρου, τον εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και την επέκταση ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων των μονάδων Elounda Bay Palace και Elounda Beach, συνολικού προϋπολογισμού 50,45 εκατ. ευρώ. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στα 15,067 εκατ. ευρώ.
Της επιχείρησης «Αυτοκινητοδρόμιο Πάτρας Ανώνυμος Εταιρεία», που αφορά την ίδρυση αυτοκινητοδρομίου στην περιοχή Χαλανδρίτσα του δήμου Φαρρών νομού Αχαΐας, συνολικού προϋπολογισμού 94,6 εκατ. ευρώ. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται σε 28,92 εκατ. ευρώ.


Βορειοελλαδίτες επιχειρηματίες: Ικανοποίηση για τα μέτρα Χατζηδάκη

Θετικά κρίνει ο επιχειρηματικός κόσμος της Θεσσαλονίκης τις προβλέψεις του νέου αναπτυξιακού νόμου για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις, θεωρώντας ότι δίνει επαρκή κίνητρα για να κινητοποιηθούν τα ιδιωτικά παραγωγικά κεφάλαια.
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουν οι πρόεδροι των τριών επιμελητηρίων της πόλης (Εμπορικό & Βιομηχανικό, Επαγγελματικό, Βιοτεχνικό), καθώς και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) στις προβλέψεις για προκαταβολή του 100% της εγκεκριμένης επιχορήγησης, για επιλογή του μίγματος ευεργετημάτων (επιδότηση/ φοροαπαλλαγές) από τον ίδιο τον επενδυτή, καθώς και για τις δύο παρεμβάσεις που περιορίζουν τη γραφειοκρατία, όπως επίσης και στη δυνατότητα αυτοβεβαίωσης με υπεύθυνες δηλώσεις -αντί της αδειοδότησης- και ελέγχου του φακέλου της επένδυσης και από ιδιώτες, εκτός των αρμόδιων υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης.
Παράλληλα, οι εκπρόσωποι της αγοράς καταθέτουν στη «ΜτΚ» τις προτάσεις τους για περαιτέρω βελτιώσεις στο σχέδιο νόμου, που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή μετά το πέρας της διαβούλευσης.

«Διευκολύνει τους υποψήφιους ιδιώτες επενδυτές»
Ν. Πέντζος
(πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος)

«Η αποτελεσματική εφαρμογή του νέου αναπτυξιακού νόμου για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις παραμένει κύριο ζητούμενο, αφού από μόνος του ο νόμος δεν αρκεί για να επιτευχθεί η πολυπόθητη ανάπτυξη της χώρας. Θεωρούμε ότι το κείμενο που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση επιφέρει ιδιαίτερες βελτιώσεις στο πλαίσιο που ήδη υφίσταται, είναι σαφώς προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ διευκολύνει τους υποψήφιους ιδιώτες επενδυτές, με τη δυνατότητα εξ αρχής λήψης τού 100% της εγκεκριμένης επιχορήγησης. Επιπλέον, αποτελεί σημαντική καινοτομία η απόφαση ελέγχου των επενδύσεων από τρίτους (εκτός, δηλαδή, των αρμόδιων υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης), γεγονός που θα επιταχύνει τη διαδικασία εφαρμογής του νόμου, με προφανείς θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και στην απασχόληση.
»Βεβαίως, θεωρούμε ότι θα πρέπει να διορθωθούν οι στρεβλώσεις του προηγούμενου νόμου, που, στην ουσία τους, προέβλεπαν παρόμοια ποσοστά ενισχύσεων στη Θράκη και σε νομούς όμορους της Αττικής. Ακόμη, πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τη μείωση των καθυστερήσεων -κυρίως αυτών που αφορούν την πληρωμή από το κράτος προς τις επιχειρήσεις των οφειλομένων ποσών για την υλοποίηση των επενδύσεών τους. Επίσης, θα πρέπει να αναθεωρηθεί η διαδικασία υπαγωγής των επιχειρήσεων στο καθεστώς των αφορολόγητων αποθεματικών, η οποία πρέπει να είναι, σαφώς, λιγότερο γραφειοκρατική και περισσότερο αυτοματοποιημένη απ’ αυτήν που ισχύει σήμερα: προτείνουμε να τροποποιηθεί ο νόμος, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα αυτόματης υπαγωγής των επιχειρήσεων στο καθεστώς αφορολόγητων αποθεματικών, χωρίς αξιολογική διαδικασία και καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, όπως δηλαδή αυτή ίσχυσε στους προηγούμενους νόμους.
»Τέλος -και σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Ελλάδα-, θα πρέπει άμεσα να διευκρινιστεί από το υπουργείο Ανάπτυξης ο ρόλος και η αποστολή της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης (ΕΜΑ) του υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του νέου επενδυτικού νόμου στη Βόρεια Ελλάδα».

«Ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις στο επενδυτικό περιβάλλον»
Δ. Μπακατσέλος
(πρόεδρος Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης)

«Αναμφισβήτητα, οι αλλαγές που υπόσχεται το νέο νομοσχέδιο θα έχουν ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις στο επενδυτικό περιβάλλον της χώρας. Η ίδρυση μίας κεντρικής αρχής αδειοδοτήσεων είναι πολύ σημαντική. Δεδομένης, όμως, της κατάστασης της οικονομίας και του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων, καλό θα ήταν να αφορά και επενδύσεις μικρότερες των 2 εκατ. ευρώ. Γενικότερα, όλες οι διευκολύνσεις που παρέχει η νομοθεσία fast track θα πρέπει να καλύπτουν και μικρότερες επενδύσεις.
»Πολύ σημαντική καινοτομία αποτελεί η αποδοχή της δήλωσης ευθύνης του επενδυτή, με την οποία επιταχύνονται οι διαδικασίες αδειοδότησης. Ιδιαίτερα θετικό στοιχείο αποτελεί και η δυνατότητα του επενδυτή να επιλέξει τον φορέα ελέγχου της υλοποίησης της επένδυσης. Τέλος, είναι πολύ σημαντική, δεδομένου τού πολύ χαμηλού ποσοστού κερδοφόρων επιχειρήσεων, η ελεύθερη επιλογή του μίγματος ευεργετημάτων από τον επενδυτή για επενδύσεις κάτω των 50 εκατ.: πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι, με το μέχρι σήμερα ισχύον καθεστώς, παρατηρήθηκε αδυναμία εξασφάλισης του αδιάβλητου του συστήματος αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων μέσω τραπεζών και ελεγκτικών εταιρειών…».

«Θετικά βήματα στη σωστή κατεύθυνση»
Μ. Ζορπίδης
(πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης)

«Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων, αλλά και η επενδυτική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων είναι βασικός παράγοντας για την έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση. Με αυτό το δεδομένο, το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τις επενδύσεις αποτελεί θετικό βήμα, αφού περιλαμβάνει για πρώτη φορά στοιχεία όπως οι Εταιρείες Ειδικού Σκοπού, ενώ δίδονται επαρκή κίνητρα για να κινητοποιηθούν τα ιδιωτικά παραγωγικά κεφάλαια. Η δυνατότητα προκαταβολής έως και 100% της επιδότησης, με κάλυψη εγγυητικής επιστολής, και η δυνατότητα του επενδυτή να επιλέξει μεταξύ διαφορετικών μορφών ενίσχυσης (φοροαπαλλαγές, επιδότηση κ.ά.) κινούνται σε θετική κατεύθυνση για την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων. Όπως επίσης και η δυνατότητα αυτοβεβαίωσης με υπεύθυνες δηλώσεις, αντί αδειοδότησης, που περιορίζει τη γραφειοκρατία με δραστικό τρόπο.
»Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι νόμοι -πολύ περισσότερο οι επενδυτικοί και αναπτυξιακοί- κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε δύσκολη θέση και χρειάζεται εγχώριες και ξένες επενδύσεις. Ο νόμος που προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση, η κυβέρνηση οφείλει ωστόσο να έχει την προσοχή της διαρκώς προσανατολισμένη στις παρατηρήσεις που κάνουν οι επιχειρήσεις και τα επιμελητήρια, ώστε το αποτέλεσμα να είναι το καλύτερο δυνατό για τη χώρα, τις επιχειρήσεις και τον κόσμο της εργασίας».

«Μεγάλο βήμα για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας»
Π. Παπαδόπουλος
(πρόεδρος Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης)

«Το έλλειμμα αναπτυξιακής δραστηριότητας, που ταλαιπωρεί τη χώρα μας, σαφώς και δεν οφείλεται αποκλειστικά στη δυσλειτουργία του υφιστάμενου αναπτυξιακού θεσμικού πλαισίου, αλλά είναι απόρροια των αρνητικών συνθηκών που έχει δημιουργήσει η παρατεταμένη ύφεση και η επαπειλούμενη χρεοκοπία. Κατά συνέπεια, η αλλαγή του αναπτυξιακού πλαισίου σαφώς και δεν είναι πανάκεια: απαιτείται η ανατροπή της υφιστάμενης κατάστασης, η δημιουργία οικονομικής σταθερότητας και σταθερού φορολογικού πλαισίου, προκειμένου να γίνει η χώρα ελκυστική για επενδύσεις.
»Αναφορικά με το νέο σχέδιο νόμου ‘Διαμόρφωση Φιλικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις’, που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Ανάπτυξης, σε πρώτη ανάγνωση φαίνεται, να περιέχει θετικά σημεία. Το ΒΕΘ θα παρουσιάσει σύντομα αναλυτικά τις θέσεις του επί του συνόλου των ρυθμίσεων του νέου νομοσχεδίου, το οποίο μελετά αρμοδίως.
»Στα θετικά σημεία του σχεδίου νόμου συμπεριλαμβάνονται οι ρυθμίσεις που προβλέπουν τη δυνατότητα προκαταβολής έως και 100% της επιδότησης, με κάλυψη εγγυητικής επιστολής, και τη δυνατότητα ο επενδυτής να μπορεί να επιλέξει μεταξύ διαφορετικών μορφών ενίσχυσης. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα παράτασης για ένα έτος, λόγω οικονομικής κρίσης, της ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί από το 2007 και μετά.
»Ωστόσο, πολύ φοβάμαι ότι και το θετικό μέτρο της καταβολής έως και του 100% της επιδότησης ενδεχομένως να μην έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα, λαμβάνοντας υπόψη την αντιμετώπιση της πραγματικής οικονομίας από τον τραπεζικό τομέα -γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη πρόβλεψη πρακτικά δύσκολη για τη μερίδα του λέοντος των ελληνικών επιχειρήσεων. Πάντως, μεγάλο βήμα για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, που δυσχεραίνει κάθε επενδυτική προσπάθεια, αποτελεί το γεγονός ότι με το νέο νομοσχέδιο για τις στρατηγικές επενδύσεις θα υπάρχει η δυνατότητα αυτοβεβαίωσης (self assessment), με υπεύθυνες δηλώσεις αντί αδειοδότησης».

Σοφία Χριστοφορίδου

(Δημοσιεύτηκε στη «Μακεδονία της Κυριακής» http://www.makthes.gr/news/economy/94498/

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s