Μείωση πωλήσεων έως 80%  λόγω των τραπεζικών περιορισμών

 

Ραγδαία πτώση στην οικονομική δραστηριότητα και μείωση των πωλήσεων έως 80% έχει επέλθει εξαιτίας των τραπεζικών περιορισμών, τονίζουν σε κοινή επιστολή-παρέμβαση προς τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη και τους υπουργούς Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο και Οικονομίας Γιώργο Σταθάκη οι εκπρόσωποι της παραγωγικής οικονομίας στην Ελλάδα, ζητώντας άμεση εφαρμογή μέτρων ταχείας απόδοσης για την άρση των υφεσιακών παραμέτρων και τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας.

“Η ανάγκη στήριξης και σταθεροποίησης της οικονομίας είναι κατεπείγουσα και επιτακτική. Πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί η επικείμενη παγίωση των επιπτώσεων στις επιχειρήσεις και στην απασχόληση. Η ανακοπή της φθίνουσας πορείας της οικονομίας προϋποθέτει άμεσα μέτρα που αφορούν τη ρευστότητα, τις φορολογικές υποχρεώσεις, τις εξαγωγές, το επιχειρηματικό περιβάλλον και στις επενδύσεις” αναφέρεται στην επιστολή με την οποία κατατίθενται προτάσεις “δημοσιονομικά ουδέτερες, άμεσα εφαρμόσιμες και απολύτως αναγκαίες για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στη σημερινή εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία και θα συμβάλουν αμέσως στην ανακοπή της αιμορραγίας θέσεων εργασίας”. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται από τους κοινωνικούς εταίρους στις επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις από την επιβολή capital controls, όπου αναφέρονται μεταξύ άλλων μια σειρά προβλημάτων στην παραγωγή και τη διάθεση προϊόντων, τις εισαγωγές και τις εξαγωγές

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Η απαίτηση “τοις μετρητοίς” πλέον καλύπτει σχεδόν το σύνολο της παραγωγής, ακόμα και τις μεγαλύτερες μεταποιητικές και βιομηχανικές μονάδες, σε κλάδους με παραδοσιακή διεθνή παρουσία και εδραιωμένη ανταγωνιστικότητα. Επιπλέον, η συνεχιζόμενη δυσκολία στη διακίνηση πρώτων υλών στην εσωτερική αγορά επιβραδύνει ακόμα περισσότερο την τοπική παραγωγή, ενώ η μη εξαίρεση της βιομηχανίας από τους περιορισμούς της Πράξης Νομοθετικής Περιεχομένου διευρύνει τα ήδη μεγάλα προβλήματα στην τήρηση εμπορικών και οικονομικών όρων, και παραδόσεων στο εξωτερικό.

Από τη στιγμή που τα εμβάσματα δεν εκκαθαρίζονται στους (εκτός συνόρων) τραπεζικούς λογαριασμούς των προμηθευτών, οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να εκτελωνίσουν φορτία. Αυτό συνεπάγεται σημαντικές καθυστερήσεις στα τελωνεία με επιπτώσεις στα ευπαθή προϊόντα. Επιπλέον, ο εφοδιασμός πραγματοποιείται πλέον με χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες. Καταγράφεται μια συνεχώς μειούμενη διαθεσιμότητα φορτηγών, συνεπώς και δυνατότητα μεταφορών, ενώ η έλλειψη ανταλλακτικών για μηχανήματα διακίνησης εμπορευμάτων (π.χ. περονοφόρα, κλαρκ κτλ.), δημιουργεί καθυστερήσεις στις παραγγελιοληψίες. Λόγω της συνεχούς πτώσης των παραγγελιών αλλά και της ακύρωσης παραδόσεων, εδραιώθηκε σε πολλούς τομείς η μείωση της διανομής προϊόντων. Οι δυσμενείς όροι έχουν επεκταθεί στην εφοδιαστική αλυσίδα και ειδικότερα στις διεθνείς μεταφορές.

Λόγω μείωσης της παραγωγής, της πτώσης των πωλήσεων (από 30% έως 80% ανάλογα με τον κλάδο), δυσκολιών διάθεσης, επιχειρήσεις προχωρούν σε αναθεώρηση των βαρδιών, των αδειών, του αριθμού των θέσεων εργασίας, των προσλήψεων, ενώ η παραγωγική διαδικασία καλύπτεται από προσωπικό ασφαλείας. Επιπλέον, με την “αργία” των τραπεζών εντείνονται ακόμα περισσότερο τα προβλήματα καταβολής μισθών για εταιρείες χωρίς e-banking.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Σε τομείς της οικονομίας που εμπλέκονται συναλλαγές με το εξωτερικό, είτε πρόκειται για εξαγωγές είτε για εισαγωγές, καταγράφονται τα εξής προβλήματα:

  • Σημαντικές καθυστερήσεις διακίνησης και εξασφάλισης εγγυήσεων προς τους ξένους μεταφορείς για την έγκαιρη πληρωμή τους.

  • Καθυστερήσεις στις διαδικασίες εισαγωγών πρώτων και δευτερευουσών υλών από το εξωτερικό (εντός και εκτός Ε.Ε.) και σε πολλές περιπτώσεις, ακυρώσεις από την πλευρά των προμηθευτών.

  • Επιπτώσεις στην αγορά τροφίμων καθώς εισάγεται το 75% – 80% του σταριού που προορίζεται για αλευροποίηση/παρασκευή ψωμιού, το 100% του σογιάλευρου (είτε αυτούσιου είτε ως πρώτη ύλη) και μεγάλο μέρος σε καλαμπόκι, κριθάρι, βρώμη, σίκαλη, ηλιάλευρο κ.ά.

  • Ακύρωση παραγγελιών λόγω μεγάλης δυσλειτουργίας των αντικαταβολών. Προβλήματα στην εξόφληση των εισαγωγών λόγω καθυστερήσεων της απαιτούμενης έγκρισης από την αρμόδια επιτροπή, αλλά και λόγω έλλειψης ρητής πρόνοιας για εγκρίσεις συνηθισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο ΠΝΠ (όπως στην περίπτωση της Κύπρου).

  • Συνεχίζεται η αδυναμία προστασίας έναντι συναλλαγματικών και παρεμφερών κινδύνων για αγορές και πωλήσεις σε νόμισμα διαφορετικό του ευρώ (USD, GBP, SEK κτλ.).

  • Οι εξαγωγές καθώς και οι παραγγελίες με ενέγγυες πιστώσεις (LC) εξακολουθούν να μην μπορούν να εκτελεστούν λόγω της “αργίας” των τραπεζών. Το ίδιο ισχύει για όλους τους όρους πληρωμής που περιλαμβάνουν εμπλοκή της τράπεζας (π.χ. CAD).

ΧΑΝΕΤΑΙ Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Οι τραπεζικοί περιορισμοί δημιουργούν σημαντικά προβλήματα σε κάθε επιχείρηση. Εμφανής πλέον η αποσταθεροποίηση της αξιοπιστίας των ελληνικών επιχειρήσεων λόγω ακύρωσης παραγγελιών, συμμετοχής σε αναθέσεις έργων, παραδόσεων κτλ. ως άμεση συνέπεια της τραπεζικής αργίας και χωρίς άλλη (συμβατική) ευθύνη των ελληνικών επιχειρήσεων. Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης που έχουν εκδοθεί με ημερομηνία λήξης κατά τη χρονική περίοδο της υποχρεωτικής τραπεζικής αργίας καταπίπτουν, με αποτέλεσμα να ενεργοποιούνται ρήτρες αθέτησης συμβατικών όρων. Πολλά έργα κινδυνεύουν να ακυρωθούν λόγω αδυναμίας εμβασμάτων στο εξωτερικό, ακόμη και αν βρίσκονται στο τελικό στάδιο υλοποίησης. Η αδυναμία πρόσβασης σε λοιπά τραπεζικά προϊόντα (π.χ. εγγυητικές επιστολές) έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό επιχειρήσεων από διαγωνισμούς σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Ιδιαίτερα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς αδυνατούν να πληρώσουν για υπηρεσίες server, cloud και on-line διαφήμισης στο εξωτερικό.

Λόγω της τραπεζικής “αργίας” παρατηρούνται πλέον σημαντικές δυσκολίες στην εκτέλεση πληρωμών λόγω διαφορετικών πολιτικών ανά Τράπεζα στις μεταφορές χρημάτων, ενώ υπάρχει πλήρης στασιμότητα σε τραπεζικές συναλλαγές (π.χ. λήξεις δανείων, συμβάσεων ανταλλαγής νομισμάτων μελλοντικής εκπλήρωσης “forward forex” κτλ.). Στον τομέα των εισπράξεων, απαιτήσεις που έχουν ωριμάσει (π.χ. επιταγές), καθυστερούν και επηρεάζουν πλέον καταλυτικά τις χρηματορροές, τις λοιπές πληρωμές κτλ.

πλαισιο ράστερ

Καταθέτες “Σήκωσαν”

7,7 δισ. ευρώ τον Ιούνιο

ερισσότερα από 7,7 δισ. ευρώ “έφυγαν” από τις τράπεζες τον Ιούνιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών υποχώρησαν στα 122,2 δισ. ευρώ από 129,918 δισ. ευρώ, που ήταν στο τέλος Ιουνίου. Η εξέλιξη αυτή εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την ανάγκη επιβολής της τραπεζικής αργίας και των περιορισμών στις αναλήψεις μετρητών μετά το πάγωμα του ELA από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Συνολικά οι καταθέσεις από τον Ιούνιο του 2009, οπότε είχαν φθάσει τα 237,5 δισ. ευρώ, έχουν μειωθεί κατά περίπου 115 δισ. ευρώ.

——–

 Οικονομία μετρητών δημιουργεί ο φόβος του “κουρέματος”

Οι τραπεζικοί περιορισμοί δημιουργούν την “οικονομία των μετρητών”, με τους προμηθευτές να ζητούν την πληρωμή αποκλειστικά με μετρητά, αποφεύγοντας οποιαδήποτε άλλη μορφή, υπό τον φόβο του “κουρέματος” των καταθέσεων.

Αυτή η πρακτική ενέχει αυξημένο κίνδυνο κλοπής, πλαστών χαρτονομισμάτων, αλλά και ασφάλειας εγκαταστάσεων και προσωπικού. Διευρύνεται η ανάγκη για επιπρόσθετα μέτρα ασφάλειας (security) ειδικά για καταστήματα λιανικής που συγκεντρώνουν μετρητά αλλά έχουν δυσχερή πρόσβαση σε τραπεζικά καταστήματα για κατάθεση των μετρητών.

Σημαντικά προβλήματα (αλλά και διαφυγόντα έσοδα) προκύπτουν από τη διακοπή συναλλαγών με ξένες επενδυτικές πλατφόρμες, χρηματιστήρια, επενδυτικούς οίκους, ασφαλιστικά προγράμματα κτλ.

Επίσης, υπάρχει αδυναμία τιμολόγησης και είσπραξης αναλογούντων εσόδων, με αρνητικές επιπτώσεις στην ανταπόκριση σε δανειακές και λοιπές υποχρεώσεις. Επίσης, οι τράπεζες του εξωτερικού δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη εμβάσματος των ποσών που οφείλονται από πελάτες εξαγωγικών επιχειρήσεων, κάτι που επηρεάζει αρνητικά τη ρευστότητά τους. Από την άλλη, προμηθευτές του εξωτερικού ήδη ζητούν δυσμενέστερους όρους συναλλαγών, ακόμη και 100% προπληρωμή, ακόμα και σε μεγαλύτερες και φερέγγυες ελληνικές επιχειρήσεις.

Όσοι εισπράττουν μετρητά είτε πληρώνονται μέσω αντικαταβολής δεν έχουν τρόπο ολοκλήρωσης της πληρωμής από μέρους των πελατών τους, κάτι που συνεπάγεται με αδυναμία αποστολής προϊόντων. Σε εταιρείες με παρουσία σε χώρες του εξωτερικού απαιτούνται διαρκώς μετακινήσεις και ταξίδια στελεχών, ενώ η έλλειψη ρευστότητας και η μη χρήση (ή/και αποδοχή) ελληνικών πιστωτικών καρτών στο εξωτερικό συνεχίζει να προκαλεί αναβολές και ματαιώσεις ταξιδιών, καθυστερήσεις προθεσμιών, αθετήσεις συμβατικών υποχρεώσεων και φυσικά ανάσχεση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Απώλεια χρηματοδοτικών πόρων για επενδύσεις σε εξοπλισμό, πάγια στοιχεία, κτλ. λόγω διακοπής χρηματοδότησης, αναστολής επενδύσεων κτλ.

Αύξηση του κόστους εκτέλεσης έργων.

Καθυστέρηση ή και αναστολή έναρξης νέων (εγκεκριμένων) συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με κίνδυνο την οριστική απώλεια πόρων.

Καθυστέρηση αποπληρωμής υποχρεώσεων του δημοσίου σε συγχρηματοδοτούμενες επενδύσεις και προγράμματα με σημαντική επιβάρυνση της ρευστότητας των επιχειρήσεων.

 

Επιταγές Προστασία από τον “Τειρεσία” μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2015

Τις επόμενες ημέρες, ενδεχομένως και σήμερα, θα προωθηθεί νομοθετική διάταξη για το ζήτημα των επιταγών που έληξαν ή λήγουν τον Αύγουστο, ώστε οι εκδότες να μην μπαίνουν στον “Τειρεσία”.

Ως προς αυτό παρείχε διαβεβαιώσεις η πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και της Εθνικής Τράπεζας Λούκα Κατσέλη στον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Κωνσταντίνο Μίχαλο.

Με τη ρύθμιση δεν θα μπαίνουν στον “Τειρεσία”, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2015, οι εκδότες επιταγών, γραμματίων και συναλλαγματικών που δεν πληρώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 20 Ιουλίου – 31 Αυγούστου, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν το αργότερο μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2015.

Η κ. Κατσέλη ενημέρωσε, επίσης, τον κ. Μίχαλο για το πλαίσιο της τελευταίας ΠΝΠ, με το οποίο μπορούν να γίνουν και συναλλαγές αγορών-πληρωμών στο εξωτερικό με χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες, χωρίς τη φυσική παρουσία των κατόχων τους μέχρι του ημερήσιου ορίου των 300.000 ευρώ για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες (Alpha Βank, Eurobank, Πειραιώς, Εθνική) και των 90.000 ευρώ για την Αttica Bank. Εξέφρασε δε την αισιοδοξία της για περαιτέρω χαλάρωση των κεφαλαιακών περιορισμών με την ολοκλήρωση της υπογραφής της νέας συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και πιστωτών.

ΕΚ-ΠΤΩΣΗ 70%

Αγώνα δρόμου μετά τη χαλάρωση των ελέγχων στη διακίνηση κεφαλαίων ξεκινούν οι εμπορικές επιχειρήσεις, για να προλάβουν να κάνουν τις απαραίτητες προμήθειες πριν από το κλείσιμο των εργοστασίων της Ευρώπης τον Αύγουστο. Πάντως, παρότι διανύουμε περίοδο εκπτώσεων, η κίνηση στην αγορά και τα έσοδα των επιχειρήσεων είναι μειωμένα σε ποσοστά έως 70%. Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Βασίλης Κορκίδης, το ποσοστό της έκπτωσης υποδηλώνει και το ποσοστό της πτώσης τζίρου της επιχείρησης.

Ο κ. Κορκίδης επανέλαβε εξάλλου το αίτημα του εμπορικού κόσμου για αύξηση του ορίου αναλήψεων για τις εμπορικές επιχειρήσεις στα 5.000 ευρώ το μήνα, προκειμένου να καλυφθούν άμεσες ανάγκες πληρωμών προμηθευτών και λοιπών λειτουργικών εξόδων, ενώ εξέφρασε την ικανοποίηση των επιχειρηματιών για τα μέτρα εξομάλυνσης της λειτουργίας της αγοράς που αποφασίστηκαν την Παρασκευή στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s