Εξαίρεση οι οικογένειες χωρίς άνεργο

Μειοψηφία αποτελούν πια οι οικογένειες στη Θεσσαλονίκη που δεν έχουν κανέναν άνεργο στο σπίτι, καθώς αντιπροσωπεύουν το 43,9%, έναντι του 56,1% που δηλώνει ότι ένα ή περισσότερα άτομα στο νοικοκυριό δεν δουλεύουν. Όχι τυχαία. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν έως δέκα άτομα απέλυσαν τουλάχιστον δύο από τους υπαλλήλους τους, στους τελευταίους έξι μήνες.