Ο Λουτφού με τις δύο πατρίδες και τις πολλές αναμνήσεις

Οι Έλληνες πρόσφυγες που ξεριζώθηκαν από την Μικρά Ασία αποκαλούσαν πάντοτε τα μέρη που άφησαν πίσω τους «πατρίδα». Την ίδια λέξη χρησιμοποιούσαν  και οι Τούρκοι που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, το 1924, με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Τότε έφευγαν με το καράβι.