Πλειστηριασμοί: Λύση με αστερίσκο, αλλά και παγίδες για χιλιάδες οφειλέτες

«Ρύθμιση που προστατεύει λίγους και εκθέτει σε κίνδυνο απώλειας της πρώτης κατοικίας περισσότερους» χαρακτηρίζουν τη νομοθετική ρύθμιση για την αναστολή του πλειστηριασμού της πρώτης κατοικίας καταναλωτικές οργανώσεις και νομικοί κύκλοι.