ΑΠΘ «Πράσινη» εφοδιαστική αλυσίδα στη γεωργία

Σε πυρήνα ευρωπαϊκής αριστείας στον τομέα της αειφόρου γεωργίας και των λεγόμενων «πράσινων εφοδιαστικών αλυσίδων» φιλοδοξεί να αναδειχθεί ερευνητική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) που πέτυχε να λάβει χρηματοδότηση ύψους 1,5 εκατ. ευρώ για το έργο Green-AgriChains