Νερό κι αλάτι, στις αλυκές του Αγγελοχωρίου

Από τις «θερμάστρες» στις «τροφούς» κι από εκεί στα «τηγάνια», η κίνηση του θαλασσινού νερού σ’αυτές τις λεκάνες με τα περίεργα ονόματα κρατά 40 ημέρες. Τόσο χρειάζεται για να σχηματιστούν μερικά χιλιοστά αλάτι… Μερικά χιλιόμετρα μακριά από τη Θεσσαλονίκη, στην αλυκή του Αγγελοχωρίου, αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται εδώ και τουλάχιστον έναν αιώνα. Η αλυκή λειτουργεί τουλάχιστον…

Πόλεμος για το άλας της γης

Ιδιωτικό μονοπώλιο στο αλάτι βλέπουν πίσω από την κυβερνητική πρόθεση αποκρατικοποίησης της εταιρείας “Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.” πέντε βιομηχανίες επεξεργασίας και μεταποίησης άλατος. Στο ενδεχόμενο ιδιωτικοποίησης αντιδρούν και οι δήμοι, στα όρια των οποίων υπάρχουν οι αλυκές, διεκδικώντας να αναλάβουν οι ίδιοι τη διαχείρισή τους.