ΓΣΕΕ Κατάρτιση χωρίς αντίκρισμα

Ελάχιστα χρήσιμα αποδεικνύονται τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης σε όσους φοιτούν σε αυτά, αφού οι περισσότεροι πτυχιούχοι είτε εξακολουθούν να παραμένουν άνεργοι είτε βρίσκουν μια περιστασιακή δουλειά, συχνά άσχετη με το αντικείμενο της κατάρτισης.