Δεν είναι όλα μέλι-γάλα στη «σχέση» Μεβγάλ-Δέλτα

Χώρισαν ή απλώς βρίσκονται σε διάσταση; Πάντως, ο «γάμος» της ΜΕΒΓΑΛ με τη Δέλτα Τροφίμων, που είχε προαναγγελθεί πριν από δύο χρόνια, αντιμετωπίζει προβλήματα, πριν ακόμη «επισημοποιηθεί» η σχέση. Η εξαγορά, που θα οδηγούσε στη δημιουργία της μεγαλύτερης γαλακτοβιομηχανίας στην Ελλάδα, είχε λάβει τη σχετική έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού τον Φεβρουάριο του 2011.