Ο εκδότης Γιάννης Βελλίδης και οι σχέσεις του με την πολιτική εξουσία (1936-1978)

Στο pdf που θα βρείτε στο τέλος αυτου του κειμένου βρίσκεται η διπλωματική μου εργασία «Ο εκδότης Γιάννης Βελλίδης και οι σχέσεις του με την πολιτική εξουσία»