Η ελληνομάθεια κλειδί για την κοινωνική ένταξη της μουσουλμανικής μειονότητας

Έμφαση στην ελληνομάθεια ώστε οι μουσουλμάνοι της μειονότητας να εντάσσονται αρμονικά στην ελληνική κοινωνία δίνει το Υπουργείο Παιδείας, που προετοιμάζει σειρά αλλαγών στη μειονοτική εκπαίδευση. Από το Σεπτέμβριο θα εισαχθεί πιλοτικά σε ορισμένα νηπιαγωγεία της Θράκης πρόγραμμα για την ενίσχυση της ελληνομάθειας, μέσω της παρουσίας και δεύτερου νηπιαγωγού που θα ομιλεί τη μητρική γλώσσα των…