Μια συγχώνευση που θέλουν οι εργαζόμενοι, αλλά δεν προχωρά

Κι όμως: υπάρχουν εργαζόμενοι που είναι υπέρ της συγχώνευσης των οργανισμών στους οποίους δουλεύουν και υπέρ της κινητικότητας -παρά ταύτα, εδώ και δύο χρόνια η σχετική διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί!