Τριάντα χρόνια ευρωεκλογές

ΟΛΑ ΑΡΧΙΣΑΝ το 1958 με τη Συνθήκη της Ρώμης, που προέβλεπε μεταξύ άλλων την εκπροσώπηση των ευρωπαϊκών λαών στην“Κοινή Συνέλευση”. Οι πρώτοι 142 ευρωβουλευτές δεν εκλέχτηκαν άμεσα από τους πολίτες, αλλά ορίστηκαν από τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών-μελών. Tο 1976 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών αποφάσισε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εκλέγεται βάσει άμεσης και…