Καινοτομία παράγεται και στα συνεργία

Η σύλληψη είναι απλή και οι δυνατότητες εμπορικής εκμετάλλευσης μεγάλες. Ένας ανελκυστήρας στον οποίον δεν πρόκειται ποτέ να κλειστείτε μέσα γιατί κινείται με ηλιακή ενέργεια. Την εφαρμογή δεν ανέπτυξε κάποια βιομηχανία ανελκυστήρων, ούτε προέκυψε από πανεπιστημιακή έρευνα, αλλά από τις δοκιμές που έκανε στο συνεργείο της μια μικρή εταιρεία στο Κιλκίς.