«Πικρό» ψωμί (και ζάχαρη)

Οι τιμές βασικών προϊόντων έχουν αυξηθεί σωρευτικά κατά 6,3% την περίοδο 2008-2013 (α’ δίμηνο), σύμφωνα με στοιχεία για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, που αντλεί στοιχεία από τις μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις λιανικής.  Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στη ζάχαρη (21,53%) και τα αυγά (19,05%), ακολουθούν το ρύζι (13,85%), οι σοκολάτες και τα προϊόντα…