Διατίμηση κατά το δοκούν στα κυλικεία

  Μπορεί εδώ και μερικές μέρες να εκδόθηκε νέα αγορανομική διάταξη για τις τιμές συγκεκριμένων προϊόντων, που διατίθενται σε κυλικεία κλειστών χώρων, ωστόσο αυτές εφαρμόζονται κατά το δοκούν, όπως διαπίστωσε η “Μ” στο σταθμό των τρένων, στο ΚΤΕΛ και στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.