Απαλλάχθηκαν από χρέη 170.000 ευρώ!

Απόφαση-μήνυμα προς τις τράπεζες εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Νέων Μουδανιών, “κουρεύοντας” το 53,13% των οφειλών μιας οικογένειας δημοσίων υπαλλήλων με δύο παιδιά. Το Ειρηνοδικείο αποδέχθηκε ότι η μη αποπληρωμή των δανείων δεν οφείλεται σε δόλο αλλά σε πραγματική αδυναμία, εξαιτίας της μείωσης του μισθού τους κατά το ένα πέμπτο, σε βαθμό που να μη μπορούν να καλύψουν…