Επιχειρείν αλα ΟΑΕΔ

Η ιστορία δύο 28χρονων από τη Θεσσαλονίκη που αποφάσισαν να δοκιμαστούν στο επιχειρείν, βασιζόμενοι σε ένα πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, είναι ενδεικτική του πώς το ελληνικό δημόσιο αντιλαμβάνεται τις πολιτικές μείωσης της ανεργίας και αντιμετωπίζει την επιχειρηματικότητα σε όλα τα επίπεδα.