Αν ζούσε σήμερα ο Παπάφης

Ήταν ο πρώτος δωρητής του Ελλάδας. Διέθεσε στον Καποδίστρια 4.000 ισπανικά δίστηλα για “έργα θεάρεστα”. Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του το άφησε στη Θεσσαλονίκη. Τι θα έκανε ο Παπάφης για τη γενέθλια πόλη, αν ζούσε σήμερα;