ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Οριστικά στη Θεσσαλονίκη η έδρα του οργανισμού

Την οριστική λειτουργία της έδρας της Παρευξείνιας Τράπεζας στη Θεσσαλονίκη σηματοδοτεί η συμφωνία εκούσιας εισφοράς που υπέγραψε χθες η ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου η τράπεζα να αποκτήσει έδρα σε ιδιόκτητο κτίριο.