Κι άλλα «χαράτσια» στα ακίνητα

Νέο «χαράτσι» θα κληθούν να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες 5,5 εκατομμυρίων ακινήτων από τον Ιανουάριο του 2013, οπότε θα καταστεί υποχρεωτική η έκδοση δύο επιπλέον ενεργειακών πιστοποιητικών, για τα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, επιπλέον του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης που υποχρεούνται να εκδίδουν από το 2011.