Τα θρησκευτικά μου

Στο δημοτικό τα θρησκευτικά ήταν ένα από τα αγαπημένα μου μαθήματα. Ήταν ωραίες ιστορίες για το πως έγιναν όλα (ή τουλάχιστον η εβραϊκή εκδοχή τους, μια που τότε κάναμε κυρίως τα της Παλαιάς Διαθήκης). Στην πέμπτη και στην έκτη τάξη είχα για δάσκαλο έναν παπά («παπαδάσκαλο» τον λέγαμε) και ως παιδί με ανησυχίες τον είχα…