ΑΓΝΟ Χωρίς γάλα επί μήνες,σε λίγο και χωρίς ρεύμα(;)

Βαθαίνει η κρίση   στην ΑΓΝΟ, που σταμάτησε την παραγωγή εδώ και έξι μήνες -από τότε, δηλαδή, που οι αγελαδοτρόφοι σταμάτησαν την εισκόμιση γάλακτος, ενώ το δικαστήριο απέρριψε για δεύτερη φορά την υπαγωγή της γαλακτοβιομηχανίας στο άρθρο 99.  Αν  δεν προκύψει άμεσα ρευστότητα στη γαλακτοβιομηχανία, επίκειται η διακοπή ηλεκτροδότησης του εργοστασίου, στις 20 Σεπτεμβρίου. Από τον Ιούνιο η…