Η “Κιβωτός των σπόρων”

Υπάρχει μια τράπεζα στη Θεσσαλονίκη με “κεφάλαια” σχεδόν ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Οι “καταθέσεις” δεν είναι σε τυπωμένα χαρτονομίσματα αλλά σε σπόρους. Πρόκειται για την Ελληνική Τράπεζα Γενετικού Υλικού, που λειτουργεί από το 1981 στη Θέρμη.