Τι παραπάνω έχει η Βουλγαρία (εκτός από 100.000 «ελληνικές» θέσεις εργασίας)

Σε μια χώρα με 1.200.000 ανέργους οι 100.000 θέσεις εργασίας που δημιούργησαν έλληνες επενδυτές στη Βουλγαρία θα έπρεπε να προκαλεί τουλάχιστον προβληματισμό, για τους λόγους που η γειτονική χώρα προσελκύει ελληνικές επιχειρήσεις.