Η απάτη ενδημεί ακόμα και στην Ε.Ε.

Για να υπάρξει απάτη, εκτός από το κίνητρο που είναι το κέρδος, χρειάζεται και μια σειρά από προϋποθέσεις: η έλλειψη ή η αδυναμία ελέγχου, η αποσιώπηση της απάτης ή ακόμα και η αντιμετώπισή της ως αποδεκτή συμπεριφορά.