Χρεοκόπησε η Χαρτοποιία Θράκης Diana

Χρεοκόπησε μια από τις πιο παλιές βιομηχανίες της Ξάνθης, η Χαρτοποιία Θράκης Diana Α.Ε. αφήνοντας απλήρωτους περί τους 180 εργαζόμενους. Την Πέμπτη ο σύνδικος πτώχευσης έγραψε την τελευταία πράξη του δράματος, σφραγίζοντας τη μονάδα.