Η «χρυσή» διαμάχη της Χαλκιδικής

 Στην ελληνική δικαιοσύνη προσέφυγε η «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ», προκειμένου να μην πληρώσει 15,3 εκατ. ευρώ επιπλέον στο ελληνικό Δημόσιο, όπως όριζε σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θεωρώντας ότι τα Μεταλλεία Κασσάνδρας πωλήθηκαν το 2003 σε τιμή κατώτερη της πραγματικής αγοραίας αξίας τους.«Έπρεπε να μας πληρώσουν κιόλας» ανταπαντά ο γενικός διευθυντής τής «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ», κ.…