Προγράμματα μαθητείας στη Γερμανία για ανειδίκευτους νέους

«Έψαχνα ένα χρόνο για δουλειά. Όταν πήγαινα σε συνεντεύξεις με ρωτούσαν τι ήξερα να κάνω πρακτικά. Εγώ ήξερα το τεχνικό κομμάτι θεωρητικά, αλλά δεν είχα καμία εμπειρία στην πράξη». Ο 26χρονος Γιώργος Τσιαρές είχε τελειώσει το ΤΕΙ μηχανολογίας, και άρα είχε κάνει εξάμηνη πρακτική άσκηση, η οποία ήταν… σαν να μην είχε γίνει, όπως είπε…